วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

Containerization

Containerization
Bulk cargo  
หมายถึง  สินค้าเทกอง คือ  สินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน เป็นต้น

Claused bill  หมายถึง  การเรียกเก็บเงิน   ใบตราส่งชนิดที่มีเงื่อนไข ซึ่งทางบริษัทเรือจะออกให้ตามคำบันทึกของกัปตันเรือ

Charter  หมายถึง  นาม กฎบัตร สัญญาเช่า ธรรมนูญ  กฎหมาย ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์  สิทธิพิเศษ เป็นต้น

Broken stowage หมายถึง  พื้นที่ๆสูญเสียไปจากการจัดเรียง o Lashing –การที่นำเชือกมายึด Cargo ไว้เพื่อไม่ให้สินค้าหล่น เป็นการ Secure สินค้า

Ship broker  หมายถึง  ผู้แทนของบริษัทเดินเรือ  นายหน้าซื้อขายเรือ  ผู้ทำการประกันภัยทางทะเล

Bellcargo
 
หมายถึง  การขนส่งทางช่อง

Backfreight หมายถึง  การส่งคืนสินค้ากลับต้นทาง

Ship’s master  หมายถึง  ต้นแบบของเรือ

Partial shipment  หมายถึง  การจัดส่งสินค้าบางส่วน

Cargo carrier  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

Dangerous goods   หมายถึง  สินค้าอันตราย

Demurrage
 
หมายถึง  การจอดเรือเกินกำหนด เก็บค่าจอดเกินเวลา

Less than container load(LCL) 
                ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าที่มีผู้ส่งและหรือผู้รับหลายรายในตู้สินค้าเดียวกัน  ซึ่งแต่ละรายจะมีสินค้าอยู่มากน้อยเท่าใดก็ได้ แต่สินค้าทั้งหมดจะถูกนำไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน ความรับผิดชอบในการบรรจุสินค้าในตู้สินค้าและหรือนำสินค้าออกจากตู้สินค้าในลักษณะนี้จะอยู่กับผู้รับการขนส่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทเรือ บางครั้งในวงการเรือเรียกตู้สินค้าชนิดนี้ว่าเป็นตู้ CFS เพราะต้องมีการนำสินค้ามาผ่านโกดังจัดแยกชนิดสินค้าก่อนที่จะทำการบรรจุ ใส่ตู้สินค้าหรือส่งไปยังจุดหมายปลายทาง
Full container load(FCL)
             ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าที่มีผู้ส่งและหรือผู้รับเป็นเจ้าของรายเดียว อยู่ในตู้สินค้าเดียวกัน ส่วนมากความรับผิดชอบในการบรรจุสินค้าในตู้สินค้า และหรือนำสินค้าออกจากตู้สินค้าจะอยู่กับผู้ส่งและหรือผู้รับนั้นๆ  เป็นตู้ CY เพราะสามารถรับและ/หรือส่งตู้ชนิดนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านโกดัง

Bagged cargo  หมายถึง  สินค้าบรรจุถุง

Deck cargo   หมายถึง   สินค้าที่บรรทุกบนปากระวาง
อ้างอิงข้อมูล
http://www.tice.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น