วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

currency

 
สกุลเงินที่ใช้                                                                 ประเทศ
Bath                                                                             Thailand
Pound                                                                          England
Ringit                                                                          Malaysia
Rupiah                                                                         Indonesia
Yuan                                                                            chian
Euro                                                                            European Vnion
Rupee                                                                          India
Peso                                                                             Philippines
Yen                                                                              Japan
Won                                                                            Korea  

 ข้อมูลเพิ่มเติม

  USD
1
1
  
  ARS
  
  AUD
  
  BRL
  
  GBP
  
  BGN
  
  CAD
  
  CLP
  
  CNY
  
  HRK
  
  CZK
  
  DKK
  
  EUR
  EURO
  
  EGP
  
  EEK
  
  FIM